ƏZBƏRLƏTDIRMƏK, ƏZBƏRLƏTMƏK

Понуд. от əzbərləmək.

Азербайджанcко-русский словарь 

ƏZDIRMƏK →← ƏZBƏRLƏNMƏK

T: 0.104571383 M: 3 D: 3